LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Kiểm tra chất lượng sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất lượng sản xuất hàng loạt

Nhà máy của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Cách kiểm tra chất lượng AQL2.5-4.0 quốc tế cho từng lô hàng, chi tiết như sau:

qua (1)

qua (2)

Vì vậy, mọi giao dịch, khi túi đến kho đích, sẵn sàng phân phối, tất cả khách hàng đều có thể kiếm tiền dễ dàng, chúng tôi giúp việc kinh doanh trở nên đơn giản và đáng tin cậy trong đại gia đình toàn cầu.